CALDO FIRE

Echipa-de-interventie-Caldo-Privat-Security-1

Serviciul pentru Situații de Urgență Caldo Fire

Constituit din anul 2019, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență Caldo Fire din cadrul CPS Security Group este un sprijin important în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și intervenție la calamități.

 

Pompieri

SERVICII DE URGENȚĂ

Conform atribuțiilor sale, CALDO Fire furnizează următoarele servicii beneficiarilor săi:

Desfășurarea activităților de informare și formare privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Verificarea aplicării normelor, reglementărilor tehnice și a prevederilor legate de protecție împotriva incendiilor

Efectuarea verificărilor periodice pentru detectarea și înlăturarea pericolelor

Intervenția în sectoarele de competență efectuând stingerea incendiilor, salvare, prim-ajutor și protecția persoanelor, animalelor și bunurilor aflate în pericol din cauza incendiilor sau a altor situații de urgență

Furnizarea de consultanță pentru identificarea nevoilor reale ale beneficiarilor în vederea elaborării instrucțiunilor interne de lucru și a planurilor de intervenție în conformitate cu legislația.

CONCRET

În lucrul direct cu beneficiarul, CALDO FIRE:

flăcări

Participă la elaborarea concepției de apărare și protecție împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic.

Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific.

Îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor si analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz.

Întocmește/ actualizează planul de intervenție

Întocmește lista stingătoarelor și răspunde de predarea acestora în termen către firma abilitată pentru inspecția anuală.

Răspunde de pregătirea serviciului de urgență voluntar sau privat, după caz, precum și de participarea acestuia la concursurile profesionale.

Efectuează exerciții periodice de alarmare și evacuare a personalului angajat și a bunurilor, în caz de incendiu.

Acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență.

Întocmește documentația în vederea obținerii avizului sectorului de competență pentru locația beneficiarului.

Actualizează fișa obiectivului.

Întocmește/ actualizează planuri de evacuare.

Asigură suportul de specialitate pentru activități aniversare: Ziua Națională a României, Ziua Internațională a Copilului, Ziua Unirii, Ziua Beneficiarului (un număr de ani ai companiei, Ziua Porților Deschise etc), alte evenimente locale și naționale.

CALDO FIRE

este parte a

Security with Strategy

CPS Security Group

CPS Security Group reunește trei companii furnizoare de siguranță în baza unei strategii care integrează perfect aproape 1.000 de oameni și trei mari zone de servicii: Securitate, Situații de Urgență și Tehnologie.

CPS SECURITY GROUP

Despre noi

CPS Security Service

Caldo Security Systems

Serviciul de Urgență Caldo Fire

Cariere

Politica de Confidențialitate

CONTACT

Sediul principal: Str. Vulturilor nr.98A, et.6, Vest,Sector 3, București
Cladirea: Grawe Romania

Tel: 021.322.02.11

office@cpssecurity.ro